INSURANCE

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ยืนหนึ่งผู้นำด้าน Green Insure

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้า คนที่ 7 จากขวา) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (แถวหน้า คนที่ 6 จากขวา) จัดกิจกรรมใน ‘Week for Good หรือ สัปดาห์แห่งการทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน

และในปีนี้จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมมากมายที่ครอบคลุมทั้งด้านการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิสตรี และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainability) ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Green Market ปีที่ 3

ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมาร่วมแบ่งปัน ซื้อ-ขาย สินค้า Green ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสอง สินค้า reuse หรืออาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรม Global Challenge ที่ทุกประเทศทั่วโลกทำร่วมกัน คือ การร่วมส่งมอบสิ่งของจำเป็น หรือ Hygiene Kits ให้กับผู้หญิงด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้องค์กร UN Women และกิจกรรมเพ้นท์หมวก

ในธีม #CommitToClimate เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสตรีและการคุกคามทางเพศ ผ่าน E-Quiz โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานหัวใจทำงานเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 900 คน

ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์แห่งการทำความดี ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นแรงผลักดัน และขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิสตรี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น