FINANCE

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสีเขียว

ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสีเขียว ต่อยอดขยายกำลังการผลิตให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) พร้อมตอกย้ำความเป็นพันธมิตรและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ลูกค้าไว้วางใจ ให้การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ในวงเงินรวม 2,070 ล้านบาท แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์

ที่มีโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) แห่งแรกของไทย ที่ใช้แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste) และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์

หรือโซลาร์เซลล์ในโรงงานอีกด้วย การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตและขยายตลาด ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และนายพรเทพ ศุภธราธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

ในการลงนามสัญญาแลกหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH โดยการสวอปหุ้นของ อินโน พรีคาสท์ และบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ในโอกาสที่ ทีทีบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ

ผ่านทีมที่ปรึกษาทางการเงินมากประสบการณ์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ พร้อมกับได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวสำหรับธุรกิจ รวมวงเงิน 2,070 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

โดย ทีทีบี เล็งเห็นและเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีแผนพัฒนาและปรับปรุงโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

มุ่งสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดแผ่นพรีคาสท์ที่มีคุณภาพ และลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สอดรับกับเป้าหมายที่ ทีทีบี ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

พร้อมเชื่อมโยงการดำเนินงานตามหลัก ESG โดยการร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการช่วยลดมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย ทีทีบี พร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์และเติบโตอย่างยั่งยืน

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น