LIFESTYLE

เปิดกลยุทธ์ ‘ยูไลฟ์’ ธุรกิจขายตรงยุคใหม่ของ RS

ยักษ์ลงทุน – หลังจากที่ บมจ.อาร์เอส (RS) เข้าซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของยูไลฟ์ (ULife) จากยูนิลีเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น วันนี้ ยูไลฟ์ พร้อมแล้วที่จะสร้างสุขภาพดีให้คนไทย และเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ที่พร้อมเติบโตสร้างธุรกิจไปด้วยกัน มีรายได้ที่ดีและได้รับผลตอบแทนทั้งรูปแบบสินทรัพย์เงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ ‘ชีวิตที่ใช่’ (Live Your Life) โดยใช้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งของอาร์เอส กรุ๊ป รวมทั้ง Popcoin สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง แพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาด

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส (RS) กล่าวว่า “ด้วย Passion ในการทำงาน ทำให้ อาร์เอส กรุ๊ป ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ พร้อมปรับตัวตลอดเวลา แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ จึงทำให้วันนี้ ยูไลฟ์ ธุรกิจขายตรงที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 20 ปี เข้ามาอยู่ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป อย่างเต็มตัวและเต็มภาคภูมิ เพื่อสร้างการเติบโตและนำมาต่อยอด Ecosystem ของกลุ่มบริษัทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทำให้สินค้าและบริการในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน ดังนั้น การมี Ecosystem ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในเรื่องของความหลากหลายของสินค้า ช่องทางการขาย คอนเทนต์บันเทิง กิจกรรม และอีเวนต์ต่างๆ โดยมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งอย่างไร้รอยต่อระหว่างทุกหน่วยธุรกิจของ อาร์เอส กรุ๊ป จะสนับสนุนให้ ยูไลฟ์ ยุคใหม่ มีความแข็งแกร่ง โดดเด่น และแตกต่าง ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. รีแบรนด์ดิ้ง ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภาพลักษณ์ใหม่ จากนี้ ยูไลฟ์ จะเป็นบริษัทขายตรงยุคใหม่ที่ทันสมัย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ Business Partners และตอบโจทย์ ‘ชีวิตที่ใช่’
2. ใช้ศักยภาพของโมเดลธุรกิจ Entertainmerce เพื่อเป็นแต้มต่อในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร โดยจะใช้ความแข็งแกร่งของสื่อที่ อาร์เอส มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ ออนไลน์ และอินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาขับเคลื่อน รวมทั้งนำ Popcoin สมาร์ทมาร์เก็ตติ้ง แพลตฟอร์ม มาสร้างคุณค่าที่แตกต่าง ผนึกกับจุดแข็งของ Business Partners ของยูไลฟ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ผลตอบแทนใหม่สำหรับนักธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ Business Partners ทั้งปัจจุบันและรายใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วม โดยเป็นการลงทุนในทุกมิติ ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีใหม่มาสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้นักธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น การสร้างระบบดาต้าเบส ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก ขยายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งสร้างมาร์เก็ตติ้งแคมเปญอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวไลฟ์สไตล์รีวอร์ด เพื่อสร้าง CRM ให้นักธุรกิจและลูกค้า
4. การขยายเครือข่าย Business Partners ในเชิงรุกทั้งแนวตั้งและแนวราบ ด้วยการขยายทีมแบบทวีคูณ รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าเพิ่มให้เข้าถึงเป็นล้านครัวเรือน”

นางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จำกัด เผยว่า “ยูไลฟ์ คือธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง และสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ ‘ชีวิตที่ใช่’ ในแบบของตัวเอง ภารกิจของเราในวันที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของอาร์เอส กรุ๊ป คือ การสร้างสุขภาพดีให้คนไทยมากกว่า 10 ล้านคน (เป็น 10 ล้านแรกที่จะดูแลในฐานะผู้บริโภค) และเป็นแบรนด์ที่เปิดโอกาสให้คนมาเป็นพาร์ทเนอร์ สร้างธุรกิจด้วยกัน พร้อมสร้างรายได้ตอบโจทย์ ‘ชีวิตที่ใช่’ (Live Your Life) ให้คนไทย 1 ล้านคน โดยจะทำการขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคจากระดับพรีเมียมที่มีลูกค้าหลักเดิม ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้กว้างและทั่วถึงยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มประเภทสินค้าให้มีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงพรีเมียม อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ความงาม, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่ใช่ของทุกๆ คน ซึ่งจะเริ่มทยอยออกสินค้าใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป โดยมีการทุ่มงบทางการตลาดมากกว่า 100 ล้านบาท 200 ล้าน Popcoins เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ ผ่านการทำงานดังต่อไปนี้

1. พัฒนา Smart Commerce Platform เป็นเครื่องมือที่ใช่ในการยกระดับการทำงานให้ Business Partners ได้ทำงานสะดวกสบายมากขึ้นและเข้าถึงผู้บริโภคที่กว้างขึ้นได้ เพื่อรองรับการขยายทั้งฐานลูกค้าและสินค้า โดยประกอบด้วยหน้าร้านออนไลน์ของตัวเอง, มีระบบบริการ Drop Ship, ระบบ Customer Service และแผนรายได้ โดยเชื่อมโยงกันทุกๆ ช่องทาง
2. พัฒนาศักยภาพของ Business Partners ด้วย Business Coach ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี กับการโค้ชงานอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์และออนไซต์ เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เชื่อมโยง ยูไลฟ์ เข้ากับ Ecosystem ของ อาร์เอส กรุ๊ป ในฐานะเป็น Partner ที่ใช่ และเป็นจุดเด่นของยูไลฟ์ ที่ไม่เหมือนใคร
“ยูไลฟ์ คือ ธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกคน สร้าง 1 ธุรกิจ รับ 2 สินทรัพย์ อันได้แก่ สินทรัพย์เงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง Popcoin ซึ่งนอกจากสร้างโอกาสในการลงทุนแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลบน Popcoin แพลตฟอร์มไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมทางการตลาดได้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์และอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ ยูไลฟ์ มีความโดดเด่นและแตกต่าง และสร้างการเติบโตอย่างเต็มที่” นายสุรชัยกล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ ยูไลฟ์ ได้ที่ www.ulifespace.com Line OA @ulifespace, https://www.facebook.com/ulifespace และติดตามข่าวสารของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

 

ใส่ความเห็น