NEWS

GUNKUL ส่ง บ.ร่วมทุน เซ็น MOU กับ Central Lab Thai รุกวิจัยพัฒนากัญชา กัญชง

 

ยักษ์ลงทุน – บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) โดยคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการบริหาร และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณธนารัตน์ จิตต์พายัพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด และคุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง รวมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพของคนไทย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 ณ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย ) จำกัด

ใส่ความเห็น