FINANCE

ธนาคารไทยเครดิตฯ รับมือเปิดประเทศ ประกาศรับพนักงานใหม่เสริมทัพ

ยักษ์ลงทุน – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ธุรกิจธนาคารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว พร้อมรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ประกาศรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเติมเต็มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมมุ่งยกระดับการบริการทางการเงินที่เป็นเลิศ

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ยังคงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตที่เร็วที่สุดในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

ส่งผลให้ธนาคารมีการขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) และเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RM) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จึงขอเชิญชวนทุกคนที่รักงานบริการ ชอบความท้าทาย มองหาความสำเร็จในสายงานธนาคาร มาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

ใส่ความเห็น