ICT

กลุ่ม SAMART คว้างานด้านบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ จาก ETDA มูลค่า 176 ลบ.

ยักษ์ลงทุน – บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร คว้างานโครงการ “ซื้อสิทธิ์เฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์” ในนาม เอสเอสเค คอนซอร์เตียม จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA มูลค่า 176 ล้านบาท พร้อมประกาศรุกธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร ชูกลยุทธ์ “บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ตอบโจทย์แบบเจาะลึกในทุกอุตสาหกรรม” ตั้งเป้ารายได้ปี65 เพิ่มขึ้น ราว 20%

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากนโยบายส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อยกระดับบริการสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Government e-Service ให้สอดคล้องกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ผนวกกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และแนวโน้มการทำดิจิทัลทรานฟอร์มในองค์กรเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในประเทศไทยได้รับความสนใจ และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยปัจจัยทั้งหลายดังกล่าว ส่งผลให้ “ซีเคียวอินโฟ” หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ที่ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) แบบครบวงจร ได้รับโอกาสจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้บริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ โรงพยาบาล ธนาคาร และ องค์กรด้านพลังงาน เป็นต้น ล่าสุดได้รับสัญญาจ้างงานโครงการ “ซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์” ในนาม เอสเอสเค คอนซอร์เตียม จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ.(ETDA) มูลค่า 176 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2”

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน, ระบบเว็บไซต์ และบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการถึง 280 หน่วยงาน ครอบคลุม โรงพยาบาลภาครัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ กระทรวง หรือกรมต่างๆ เป็นต้น โดย ซีเคียวอินโฟ จะเป็นผู้ให้บริการดูแล ตรวจสอบเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่างๆ ว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ มีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ พร้อมมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว และเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรทางไซเบอร์ใช้ในการโจมตี เพื่อหาทางป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ต่อไป

นางสาวโชติกากล่าวเสริมว่า “จากแนวโน้มความต้องการบริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่สูงขึ้น รวมกับผลงานที่ผ่านมา ปีนี้ซีเคียวอินโฟ จึงได้ตั้งเป้ารายได้ 350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 20% โดยปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 230 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักยังคงมาจากกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาครัฐ ขนาดใหญ่ที่มีฐานข้อมูลจำนวนมาก

ด้วยความโดดเด่นในการให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบครบวงจร เช่น มีบริการ CSOC Services 24X7 ที่มีมาตรฐานเดียวกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง IBM, มีศูนย์ SOC ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าได้จำนวนมากจากศูนย์ปฏิบัติการที่เดียว, มีบริการ IT Security Assessment, มีการฝึกอบรมโดยใช้ Training Platform ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น และการเป็นบริษัทในเครือสามารถเทลคอม ซึ่งมีฐานลูกค้าองค์กรภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ซีเคียวอินโฟจึงสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบบริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เจาะลึกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มพลังงาน เหล่านี้คือข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งทำให้ซีเคียวอินโฟมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ได้”

ใส่ความเห็น