World Branding Awards 
INSURANCE

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Brand of the Year ประจำปี 2023-2024 จากเวที World Branding Awards 

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Brand of the Year ประจำปี 2023-2024 ในงานประกาศรางวัล World Branding Awards 

นายไชย  ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Brand of the Year ประจำปี 2023-2024 จากนายริชาร์ด โรลส์ ประธานองค์กร World Branding Forum ในงานประกาศรางวัล World Branding Awards เพื่อยกระดับมาตรฐานการสร้างแบรนด์

โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ มูลค่าของแบรนด์ การวิจัยตลาดผู้บริโภค และการเปิดให้สาธารณชนร่วมลงคะแนน โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ พระราชวัง Kensington ประเทศอังกฤษ 

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น