ผลิตบุคลากรคุณภาพ
INSURANCE

วิริยะประกันภัย จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ร่วมผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ลงนาม MOU ผลิตบุคลากรคุณภาพ สู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา และการฝึกอบรมผ่านโครงการและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพประกันภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัยให้แก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของสถาบัน

ตลอดจนสนับสนุนการ ผลิตบุคลากรคุณภาพ ออกสู่สายงานธุรกิจประกันภัย ให้พร้อมรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยต่อไปในอนาคต โดยมี คณะผู้บริหารบริษัทฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักใหญ่ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น