ใบอนุญาตขับรถยนต์
INSURANCE

วิริยะประกันภัย ร่วม สนง.ขนส่งจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับผู้สอบใบขับขี่ผ่าน ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 160

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี และนางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนเต็ม

ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และมารยาทการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ และผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ

พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน และผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 118 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

สำหรับโครงการดังกล่าว วิริยะประกันภัย ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเป็นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีกำหนดการจัดโครงการอบรมฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 158 – 160 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของปีและได้รับความสนใจรวมถึงผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและคนในสังคมต่อไปในอนาคต

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น