มงคลสมัย
INSURANCE

ทิพยประกันภัยเข้าเฝ้า “สมเด็จพระสังฆราช” ในวาระมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระ มงคลสมัย ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ใส่ความเห็น