NEWS

‘AAI’ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย มองโอกาสเติบโตทางธุรกิจโดดเด่น รับเทรนด์ตลาดโลกดีมานด์สูง  

บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานชั้นนำของประเทศ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย มองโอกาสธุรกิจเติบโตโดดเด่นตามเทรนด์ตลาดโลกที่มีดีมานด์สูง มุ่งยกระดับเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ที่เติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า พร้อมนำแบรนด์ของกลุ่มเปิดเกมรุกทำตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ หวังพัฒนาเป็นแบรนด์ระดับโลก 

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN  ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง ทูน่า และอาหารสัตว์น้ำ เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งผลักดันบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ให้เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกชั้นนําของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สอดรับกับจังหวะที่แนวโน้มของประชากรโลกเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ และขนาดของครอบครัวเล็กลง ส่งผลให้เกิดความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหรือเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (Pet Humanization) ตามแผนการสร้างความแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัท  

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชนหรือ AAกล่าวเสริมว่า AAI เป็นหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานกว่า 15 ปี ทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคในระดับสากล นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับจากการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) สู่การเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ปัจจุบัน AAI แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) สำหรับสุนัขและแมว รอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าที่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับสากล และภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย แบรนด์มองชู (monchou) และแบรนด์มาเรีย (Maria) เจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดสินค้าพรีเมียม แบรนด์มองชู บาลานซ์ (monchou balanced) และแบรนด์ฮาจิโกะ (Hajiko) เจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดมวลชน และ แบรนด์โปร (Pro) เจาะกลุ่มลูกค้าโดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก  และ  (2) ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ำปรุงรสและซอสปรุงรส รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมทาน (Ready-to-eat) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าทั้งหมด นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By-product) จากการแปรรูปปลาทูน่า เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาป่น ผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลา และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา เป็นต้น 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวัตถุดิบและสูตรการผลิตจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส่งผลให้ได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้เพิ่มกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกจาก 25,000 ตันต่อปีในปี 2560 เป็น 42,000 ตันต่อปี ในปัจจุบัน 

พร้อมกันนี้ AAI ยังมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเอง ด้วยศักยภาพในฐานะผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของประเทศไทย ให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยได้เริ่มต้นจากการเข้าไปทำการตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาแบรนด์สู่ระดับสากล 

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและรักษาอัตรากำไรในระยะยาว โดยได้พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของตนเองขึ้นหลากหลายแบรนด์ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภทและครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกตลาดย่อย (Market Segment) ทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง  

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness) และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Brand Image) ให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเน้นการขยายตลาดผ่านร้านค้าสัตว์เลี้ยงและโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อีคอมเมริช 

ทั้งนี้ ด้วยความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมกับกลยุทธ์ที่มุ่งยกระดับสถานะของบริษัทฯ จากการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) กลายเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ประกอบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 3,588 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 4,985 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 18% ต่อปี ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามความสำเร็จในการปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยม และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 168 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 639 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 95% ต่อปี

ใส่ความเห็น