INSURANCE

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “LOVE MINDSET”  

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลากว่า ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว การตั้งหลักรับมืออย่างมีสติ

พร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้มาได้ และนั่นก็ทำให้เกิดการเรียนรู้มากมายที่กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ให้เราพร้อมก้าวต่อไปสู่วันข้างหน้า ซึ่งที่ผ่านมา OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ใช้พลังความรักรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ตลอดจนสามารถดูแลลูกค้าให้ก้าวผ่านวิกฤตมาได้ด้วยกัน

โดยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการใช้พลังความรักเอาชนะวิกฤตที่ผ่านมา เราเรียกว่า LOVE MINDSET ประกอบด้วยความรัก ด้านคือ LOVE YOUR HEALTH รักสุขภาพตนเอง ทั้งการกิน พักผ่อน ออกกำลังกาย และมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ทำให้พร้อมรับมือกับโรคภัยในอนาคต 

LOVE YOUR WEALTH รักการออมและวางแผนการเงิน เมื่อสุขภาพดี มีสมองที่แจ่มใส ย่อมพร้อมทำงานสร้างรายได้ และเมื่อมีรายได้ก็ต้องรู้จักเก็บออม วางแผนการเงิน เพื่อรับมือกับทุกวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น 

LOVE THE WORLD รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เมื่อสุขภาพแข็งแรง มีการเงินที่เข้มแข็ง เราก็พร้อมสร้างคุณค่าให้ตนเองด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง รวมไปถึงการช่วยดูแลโลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโลกที่พร้อมส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้อยู่อาศัยและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของแนวคิด LOVE MINDSET ที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ 

โดยมี มาริโอ้ เมาเร่อ” Brand Ambassador จับคู่กับ โอชิ Brand Mascot พร้อมได้รับเกียรติจากคุณแม่ของมาริโอ้มาร่วมถ่ายทอดให้ทุกคนตระหนักว่าแม้ความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนพร้อมเผชิญหน้าและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอก็คือ LOVE MINDSET ที่ประกอบด้วยรัก 3 ด้านดังกล่าว โดยมี OCEAN LIFE ไทยสมุทร เป็นพลังสนับสนุน ทั้งการสื่อสารสร้างการรับรู้ในทุกมิติ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราตลอดไป

พบกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุด “LOVE MINDSET” เพื่อเป็นพลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ตั้งแต่วันนี้ทาง Free TV, Digital TV สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งทาง www.ocean.co.th, Ocean Club Application, YouTube,  Facebook, Instagram, TikTok oceanlife และ LINE Official Account : @Oceanlife หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888

ใส่ความเห็น