LIFESTYLE

BEM บริจาคไม้กั้นเลนอัตโนมัติ (ALB) ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง นำโดยคุณไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานปฏิบัติการทางพิเศษ และฝ่ายการจราจร เป็นผู้แทนบริจาคไม้กั้นเลนอัตโนมัติ (ALB) ที่ชำรุดจากการใช้งานให้บริการทางพิเศษ ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว โดยมีท่านพระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กัลยาโณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งไม้กั้นเลนอัตโนมัติ (ALB) เป็นวัสดุทำจากอลูมิเนียม เพื่อนำไป รีไซเคิล โดย BEM เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิด การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ใส่ความเห็น