LIFESTYLE

อาสาสมัครของไทยยูเนี่ยน ร่วมกันเก็บขยะ 1,800 กิโลกรัม (1.8 ตัน) ในวันมหาสมุทรโลก

ยักษ์ลงทุน – อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย ยุโรป และแอฟริกาเข้าร่วมโครงการรณรงค์การเก็บขยะชายฝั่งสากล เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อม และยังสนับสนุนพันธกิจของบริษัทที่จะดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (Healthy Oceans)

พนักงานจากกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ในประเทศไทย พนักงานจากโรงงาน Pioneer Food Cannery (PFC) พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนที่เมืองเทมา ประเทศกานา และพนักงานของแบรนด์ Mareblu ประเทศอิตาลี ได้ร่วมกันเก็บขยะซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง 1,809 กิโลกรัม โดยจำแนกเป็น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟม ก้นบุหรี่ และขวดแก้ว

การทำความสะอาดชายฝั่งของแต่ละประเทศนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันมหาสมุทรโลก โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล

“มหาสมุทรทั่วโลกเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องแหล่งทรัพยากรที่สำคัญนี้” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และรองประธานของ SeaBoS กล่าว “ไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายองค์กรที่มุ่งสร้างความ

เป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ซึ่งถูกกำหนดเป็นแนวทางการทำงานของเราทุกวัน และความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในระหว่างการทำความสะอาดชายฝั่งนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของดังกล่าวได้”

ในประเทศไทย มีอาสาสมัครจำนวน 51 คนที่มาจากบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจ. โอคินอส ฟู้ด และบจ. แพ็คฟู้ด เอเชีย ร่วมกันเก็บขยะบริเวนพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วยอาสาสมัครอีกจำนวน 249 คนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร

ในประเทศอิตาลี มีพนักงานของ Mareblu จำนวน 15 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชาดหาด Genova Voltri ใน Liguria โดยเก็บก้นบุหรี่ได้กว่า 4,000 ชิ้น นอกจากนี้ พนักงานของโรงงาน Pioneer Food Cannery (PFC) และสมาชิกในชุมชนจำนวน 65 คน ที่เมืองเทมา ประเทศกานา ก็ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ Canoe Basin โดยรอบตลาด Canoe Basin และบริเวณท่าเรือประมง ทั้งนี้ PFC ยังจัดตรวจสุขภาพฟรีให้กับสมาชิกในชุมชนอีกด้วยเนื่องในโอกาสวันมหาสมุทรโลก โดยมีผู้เข้ามารับบริการตรวจมากกว่า 180 คน

ในประเทศไทย ขยะที่เก็บได้จะนำมาคัดแยกประเภท โดยขยะบางประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะส่งต่อไปยังโรงคัดแยกขยะในพื้นที่ ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่ ส่วนในประเทศอิตาลีและกานา ขยะที่เก็บได้จะถูกนำไปจัดการกำจัดโดยหน่วยงานในพื้นที่

สำหรับประเภทขยะที่เก็บได้มากที่สุดในกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งสากลได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว โฟม ขวดพลาสติก รองเท้าแตะ ก้นบุหรี่ และขยะอื่นๆ

บรรยายภาพ อาสาสมัครของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนหลังจากช่วยกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายภาพ พนักงานของ Mareblu ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด Genova Voltri ใน Liguria

บรรยายภาพ พนักงานของ Pioneer Food Cannery และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ Canoe Basin โดยรอบ ตลาด Canoe Basin และท่าเรือประมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น