NEWS ไม่มีหมวดหมู่

บลจ.วรรณ เปิดขายกองทริกเกอร์หุ้นจีน เป้าหมายผลตอบแทน 8% ภายใน 10 เดือน

บลจ.วรรณ มั่นใจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีน และระดับราคาหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุน เปิดเสนอขายทริกเกอร์ฟันด์ กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์ เป้าหมายสร้างผลตอบแทนสุทธิ 8% ภายใน 10 เดือน  

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 และการใช้นโยบาย Zero-covid ของประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนได้จากตัวเลขยอดค้าปลีกและภาคบริการที่ยังอ่อนแอ   

อย่างไรก็ดีหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงในปักกิ่งและเซี้ยงไฮ้ โดยรัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง เป็นปัจจัยที่หนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวในระยะข้างหน้า

ประกอบกับ อัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนที่ปรับตัวลง ได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งนโยบายการคลังและการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้หากพิจารณาในเชิงของราคาหุ้นในตลาดหุ้นจีน ปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าและถูกเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ อินเดีย ซึ่งบริษัทมองว่า ตลาดหุ้นจีนมีโอกาสลงทุนอีกมาก Downside risk มีแนวโน้มจำกัด และในปัจจุบันตลาดได้รับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่เคยกดดันการลงทุนมาแล้วพอสมควร เช่น ข้อขัดแย้งจีนสหรัฐฯ กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของภาครัฐ รวมถึงการใช้นโยบาย Zero-covid ที่กระทบเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงมองว่าตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดยเริ่มเห็น Fund flow จากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้นจีนอีกครั้งในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ในช่วงที่รัฐบาลจีนได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการคลังและการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บลจ.วรรณมองว่า เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการกลับเข้าลงทุนในตลาดหุ้นจีน เนื่องจากมองว่า มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับโอกาสการได้รับผลดีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกอปรกับมูลค่าหุ้นของจีนที่ยังคงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอื่น บริษัทเล็งเห็นโอกาสการกลับเข้าลงทุนในตลาดหุ้นจีนรอบใหม่

โดยขอแนะนำกองทุน Trigger Fund กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์ (ONE-CHINATOP10M-UH) ซึ่งจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย. 65 กองทุน ONE-CHINATOP10M-UH มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนสุทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ 8% ภายในระยะเวลา 10 เดือน

โดยเน้นลงทุนในผ่านกองทุน UBS (Lux) IS – China A Opportunity ในสัดส่วนประมาณ 70% ซึ่งมองว่า หุ้นที่เกี่ยวข้อง Domestic consumption และ Blue chip มีแนวโน้มได้รับประโยชน์โดดเด่นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และแนวโน้มการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากรัฐบาลจีน ประกอบกับ Valuation ที่ค่อนข้างถูก เพิ่มโอกาสในการสร้าง Upside ที่โดดเด่นในการลงทุน

ส่วนที่เหลือประมาณ 30% จะลงทุนใน KraneShare MSCI ALL China Health Care Index ETF โดยมองว่าประเทศจีนเป็นตลาด Health Care ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตของกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยราว 11% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนี้มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของภาครัฐในการเร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ในประเทศ โดยมีวิกฤติ Covid-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ

สำหรับเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ONE-CHINATOP10M-UH จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก เมื่อระดับราคา NAV แตะผ่านที่ระดับ 10.62 บาทต่อหน่วย และบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งที่สอง เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11.05 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต้องไม่ต่ำว่า 11.03 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยตามที่ระบุในโครงการ

กองทุน ONE-CHINATOP10M-UH จะคัดเลือกเฉพาะธีมการลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตเด่นในปีนี้ มาช่วยเสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงที่จีนเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ จากสถิติผลการทดสอบย้อนหลังช่วงระยะเวลา1/1/2018 – 27/04/2022 พบว่า กองทุนมีโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกประมาณ 65.92% ในระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งบริษัท เชื่อมั่นว่า กองทุน ONE-CHINATOP10M-UH มีโอกาสสูงที่จะเข้าเงื่อนไขปิดกองทุนตามเป้าหมายที่คาดการณ์ได้ ในระยะเวลา 10 เดือน จากการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น

และเน้น Selective เฉพาะในธีมการลงทุนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้โดดเด่นในหุ้นจีน สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ กองทุน ONE-CHINATOP10M-UH ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผ่าน ดัชนี MSCI China A onshore ดัชนี MSCI China All Shares China healthcare และFTSE 3 month US T-Bill index ในสัดส่วน 55% 25% 20% ตามลำดับ กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มีความสนใจและเชื่อมั่นในเศรษฐกิจการลงทุนของตลาดหุ้นจีนและรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดต่างประเทศได้

ใส่ความเห็น