ENERGY LIFESTYLE

กลุ่มบางจากฯ ลงนามร่วมกับ สอศ.ในโครงการ ‘อาชีวะ พัฒนาพลังงานยั่งยืน’ มอบโอกาสฝึกอาชีพหลากสาขา

ยักษ์ลงทุน – นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “อาชีวะ พัฒนาพลังงานยั่งยืน” เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ รองรับความต้องการตำแหน่งงานต่าง ๆ ในกลุ่มบางจากฯ ทั้งในธุรกิจหลักปัจจุบัน เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการหน้าลาน พนักงานแคชเชียร์ พนักงานชงกาแฟ ในสถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านกาแฟอินทนิล และธุรกิจที่กำลังมีการขยายงาน เช่น ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ในธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมจุดสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติวินโนหนี้ (Winnonie) และธุรกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์ เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เพิ่มพูนทักษะ และเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพให้มีความสามารถในหลากหลายศาสตร์ (Multidisciplinary) โดยมีการสนับสนุนค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัว

การลงนามในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงแนวทางความร่วมมือของกลุ่มบางจากฯ ในการจัดตั้งร้านกาแฟอินทนิล แบรนด์กาแฟรักษ์โลก สำหรับใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนในวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึง การมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา สอดรับกับแนวทางการขยายธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีการประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050 โดยมีเป้าหมายแรก คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2030

ใส่ความเห็น