INSURANCE

วิริยะประกันภัย มอบรางวัลผู้ถ่ายคลิปผิดกฎจราจร โครงการอาสาตาจราจร แคมเปญ 7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ร่วมกับ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของคลิปวิดิโอที่ได้รับคัดเลือก รวมจำนวน 17 คลิป รวม 120,000 บาท ภายใต้โครงการอาสาตาจราจรกับแคมเปญ “7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น” ที่บันทึกอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ และรางวัลประจำเดือนเมษายน 2565

โดยมีผู้แทนสถานีวิทยุ จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.91 ร่วมพิธี ณ ห้องชัยจินดา 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย ที่ขยายผลมาจากโครงการอาสาตาจราจร เพื่อให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถหรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือ บันทึกเหตุการณ์การกระทำผิดกฎจราจรสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือบันทึกอุบัติเหตุสำคัญ ถือเป็นวัตถุพยานสำคัญที่สามารถชี้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายกระทำโดยประมาทได้อย่างแท้จริง เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

ใส่ความเห็น