NEWS

MC มั่นใจปี 65 กำไรโตเลข 2 หลัก

ยักษ์ลงทุน – “แม็คกรุ๊ป” มั่นใจปิดปีบัญชี 2565 กำไรเติบโตเลข 2 หลัก หลังปรับกลยุทธ์การตลาด เน้น Product Mix คุมเข้มต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย เดินหน้าแคมเปญ  “MY MC MY WAY ชีวิต…เต็มแม็ค” ชูแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจความแตกต่างของรูปร่าง มุ่งมัดใจลูกค้าเดิม ขยายสู่กลุ่มใหม่มากขึ้น พร้อมกำเงินสดเกือบ 2,000 ล้าน มองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจ

นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยในงาน Opportunity Day นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 (ม.ค.-มี.ค.65) และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้นภายหลังจากได้ประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมาและรัฐบาลกำลังประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น น่าจะสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก ซึ่งจะส่งผลดีทางอ้อมต่อผลดำเนินงานของบริษัทและเชื่อมั่นว่าผลดำเนินงานในงวดไตรมาส 4 (เม.ย.- มิ.ย.2565) จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าทั้งปีกำไรสุทธิของบริษัทจะเติบโตในอัตราเลข 2 หลักและผลการดำเนินงานทั้งปีผลดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“การที่บริษัทได้วางกลยุทธ์ทำธุรกิจมุ่งเน้นคุมเข้มต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย พร้อมปรับเกมการตลาดเน้นทำ Product Mix ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit  Margin : GP) ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลดำเนินงาน งวดไตรมาส 3 (ม.ค-มี.ค.65) บริษัทมีกำไรสุทธิ 110 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่  65.3% ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่  60.7% และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) อยู่ที่ 14.8% เพิ่มขึ้นจากระดับ 11.9% ในช่วงเดียวกันปีก่อน” นายปิยะ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง หากดูจากสถิติการจ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 หรือในช่วง 9 ปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเกินนโยบายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิมาอย่างต่อเนื่อง ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับเกิน 6% ขณะที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับ 11 %

นายปิยะ กล่าวว่า การขยายสาขา Mc Outlet ภายในสถานีการบริการน้ำมันของ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ดำเนินการได้ตามแผน ณ สิ้นเดือนเม.ย.2565 เปิดแล้ว 68 สาขาและถึงเดือนมิ.ย.น่าจะเปิดได้ถึง 72 สาขา ล่าสุดบริษัทได้ขยาย Mc Outlet ออกนอกพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน  และปรับปรุงสาขาที่เมืองทองธานีให้เป็น Mc Outlet โดยมีพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากจากลูกค้าและ Mc Outlet คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างยอดขายที่สำคัญให้กับบริษัท

นอกจากนี้การที่บริษัทเปิดตัวแคมเปญ “MY MC MY WAY ชีวิต…เต็มแม็ค” ชูแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจความแตกต่างของรูปร่าง พร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดได้ในแบบของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแม็คยีนส์ ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัด มุ่งมัดใจลูกค้าเดิม พร้อมขยายสู่กลุ่มใหม่มากขึ้นจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตข้างหน้า และจะเป็นแผนธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทในงวดปีบัญชี 65/66

ทั้งนี้ ฐานะการเงินของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.65 ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นทั้งหมดเกือบ 2,000 ล้านบาท และการที่บริษัทไม่มีหนี้สินในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบ และพร้อมที่จะแสวงหาโอกาสต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

ใส่ความเห็น