NEWS

ILM เตรียมติดตั้ง “โซลาร์ฯ” ครบทุกสาขาใน 5 ปี พร้อมปรับบรรจุภัณฑ์-สินค้า “Eco Friendly” 

ยักษ์ลงทุน – บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี  เดินหน้าพันธกิจสร้างความยั่งยืนทุกมิติ กางแผนใช้พลังงานสะอาดโดยติดตั้ง “โซลาร์ ลูฟท็อป” ครบทุกสาขา ภายใน 5 ปีข้างหน้า (2570)  โชว์ความสำเร็จใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8,339.491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2564 คว้าประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  พร้อมปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ และเตรียมแตกไลน์สินค้า “Eco Friendly” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยแนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle 

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการ, สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันการสร้างสังคมสู่คาร์บอนต่ำ เน้นการใช้พลังงานสะอาด  และวางเป้าหมายดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ครบทุกสาขาภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570)  เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้

ทั้งนี้จากประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจน ในปี 2565  กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาฉะเชิงเทรา, สุรินทร์, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช และภูเก็ต จากเมื่อปี 2564 ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop แล้วเสร็จ 4 แห่ง ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขานครปฐม, ระยอง, จันทบุรี และรังสิต   ซึ่งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณปี 2564 ติดต่อกัน 2 ปี  ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,339.491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2564 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2564) ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจากปี 2563 มากกว่า 5%  และนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการปีที่ 4 (1 ส.ค. 2561- 31 ธ.ค.2564)  ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสะสม 16,252.115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  โดยประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 3โครงการ ได้แก่

1.โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)  ได้ติดตั้ง Solar Rooftop รวม 15 แห่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4,994.502 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตามนโยบาย 3Rs Reduce, Reuse and Recycle  รีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เช่น การนำเศษไม้ปาร์ติเกิ้ลจากการผลิดเฟอร์นิเจอร์, กล่องกระดาษ และกระดาษลัง จาก 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์กระจายสินค้า (บางบอน)  และอินเด็กซ์  อินเตอร์เฟิร์น (โรงงานมหาชัย) ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,341.782 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 3.โครงการนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.207 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการได้รับเกียรติคุณดังกล่าวถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มบริษัทฯ ยังจะมุ่งมั่นตั้งใจการขับเคลื่อนต่อไปภายใต้แนวคิด ‘Sustainable Living for Future Lifestyle’  

นางสาวกฤษชนก กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ยังมุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า House Brand ในหมวด Mattress (ที่นอน) โดยปรับบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่เป็น Flat pack เปลี่ยนเป็นแบบ Compress Rolling ให้มีขนาดเล็กรูปแบบ “Bedinbox” ที่นอนบรรจุในกล่อง  ให้มีขนาดที่กะทัดรัดช่วยประหยัดกระบวนการขนส่ง  สามารถบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นได้ถึง 5 เท่า ช่วยลดปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าจาก 5 เที่ยวเป็น 1 เที่ยว  ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกทาง โดย Packing แบบ Compress Rolling คิดเป็น 29% ของกลุ่มสินค้าที่นอนทั้งหมด  นอกจากนี้ยังจะพัฒนาการปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์โดยใช้หมึกสีเดียวพิมพ์ลงบนกระดาษลังแบบรีไซเคิล  ลดการทำสีและเคลือบผิว  เพื่อให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลและลดปัญหาการก่อเกิดขยะด้วย

นอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ “ไม้จริง” โดยการชุบชีวิตไม้สักเก่ามา Upcycle ให้เเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสวยงาม แข็งแรง-ทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง โดยเป็นกลุ่ม Dining  เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, สตูล  ซึ่งเตรียมจำหน่ายปลายไตรมาส 2  อีกทั้งนำสินค้ากลุ่มของใช้ภายในบ้าน “Eco Friendly” ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ได้แก่ งานไม้กลุ่มสินค้า Home solution อาทิ ตะกร้า  ไม้แขวนเสื้อ  กล่องเก็บของ  ถังขยะ  ชั้นวางของ ราวแขวนผ้า  โต๊ะข้าง  และวัสดุจากพลาสติกพีพี ฟางข้าวสาลี และไม้ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในสินค้ากลุ่ม Kitchen อาทิ กล่องใส่อาหาร, ชุดกล่องถนอมอาหาร, ถาดเสิร์ฟ, แก้วน้ำ, ชุดมีดพร้อมฐานรอง  ภาชนะและอุปกรณ์ในครัว   เป็นต้น ซึ่งได้วางจำหน่ายแล้ว ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา

ใส่ความเห็น