LIFESTYLE

สมาชิก “PT Max Card” เติมน้ำมัน/LPG 100 บ. ฟรีมังคุด หรือสับปะรดภูแล

ยักษ์ลงทุุน – PT ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อฟรีมังคุดและสับปะรดภูแลจากชาวสวน นำมาสมนาคุณสมาชิก “PT Max Card” เมื่อเติมน้ำมัน หรือ LPG ครบ 100 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับฟรี! มังคุด หรือสับปะรดภูแล ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 มิถุนายน 2565  หรือจนกว่าของจะหมด

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผลไม้หลายชนิดที่ทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่สามารถหาตลาดรองรับได้ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำแทบทุกปี PTG จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าอุดหนุนมังคุดจากชาวสวนในภาคตะวันออก จำนวน 243 ตัน และรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคเหนือ รวม 132 ตัน  เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม เพื่อนำมาสมนาคุณแก่ลูกค้า ในโครงการ “ร่วมใจ PTG ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดและสับปะรด”

ทั้งนี้ สมาชิก PT Max Card เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด หรือแก๊ส LPG ที่สถานีบริการ PT ครบ 100 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สามารถเลือกรับฟรี!ทันที มังคุดเนื้อแน่น เมล็ดเล็ก สดใหม่ตรงจากสวน จำนวน 1 กิโลกรัม หรือสับปะรดภูแล หวานฉ่ำอร่อย จำนวน 1 กิโลกรัม ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง 9 จังหวัดในภาคเหนือ ที่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าของจะหมด โดยสมาชิก PT Max Card (บัตรสีเขียว) จะได้สิทธิ 1 แพ็ค/วัน และสมาชิก PT Max Card Plus (บัตรสีแดง) จะได้สิทธิ 2 แพ็ค/ วัน

PTG ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยการเข้าอุดหนุนมังคุดและสับปะรดในช่วงที่เกิดปัญหา เพื่อเร่งระบายผลผลิตให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและอยู่ดี มีสุข ” นายรังสรรค์ กล่าว

ขณะที่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ PTG ที่อุดหนุนผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคตะวันออก และสับปะรดภูแลในภาคเหนือ นำมาสมนาคุณลูกค้า เมื่อเติมน้ำมัน หรือเติม แก๊ส LPG ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออีกในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 นอกจากจะประสานผู้ประกอบการภาคเอกชนช่วยรับซื้อมังคุดและสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูก เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค โดยภาครัฐได้สนับสนุนค่าบริหารจัดการในราคาที่เหมาะสมแล้ว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างตอเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน เพื่อให้ชาวสวนผลไม้มีรายได้และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

ใส่ความเห็น