NEWS

SUN โชว์ศักยภาพพร้อมส่งมอบอาหารสู่ตลาดโลก ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

 

 

ยักษ์ลงทุน – นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ เปิดเผยว่า SUN มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอาหารที่ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทให้เติบโตในระดับโลก ในปี 65 บริษัทรุกตามแผนธุรกิจในการขยายฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมโชว์ศักยภาพธุรกิจ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบพรีเมียมมานำเสนอ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

สำหรับทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/65 คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทายและผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยธุรกิจต้องแบกรับภาระปัจจัยต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ราคากระป๋อง และปุ๋ย ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้ปรับตัวเพื่อให้องค์กรมีความความแข็งแกร่ง จากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นหนุนอัตราการใช้กำลังการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) และได้ควบคุมต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้

โดยดำเนินโครงการ Biogas ที่จะช่วยลดต้นทุนไฟฟ้า และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อองค์ความรู้ และพัฒนางานวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาสินค้ามีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างเเบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)

อย่างไรก็ตาม SUN ยังสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีวัตถุดิบข้าวโพดหวานรับเข้าอย่างสม่ำเสมอ จากการส่งเสริมเกษตรกรใน Contact farming ปลูกข้าวโพดหวาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท และได้เดินหน้าออกสินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) รับเทรนด์อาหารแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากจากการฟื้นตัวภายหลังวิกฤติโควิด 19 สำหรับการเข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 บูธเลขที่ E-01 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. (วันเจรจาธุรกิจวันที่ 24-27 พ.ค.และวันเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก วันที่ 28 พ.ค.65)

ใส่ความเห็น