ENERGY

บางจากฯ จับมือ ‘ธนโชค ออยล์ ไลท์’ ทำสัญญาซื้อขายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว กว่า 5 ล้านลิตร/เดือน

ยักษ์ลงทุน – นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริษัท BCP Trading จำกัด หรือ BCPT และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil Methyl Ester หรือUCOME) โดยบางจากฯ เป็นผู้มีสิทธิ์รับซื้อรายเดียวในประเทศไทย ด้วยปริมาณซื้อขายกว่า 5 ล้านลิตรต่อเดือน ดำเนินงานผ่านบริษัท BCPT กิจการค้าน้ำมันในกลุ่มบางจากฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ค้าน้ำมันอิสระอันดับหนึ่งในตลาดสิงคโปร์ ในการวางแผนจัดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วสำหรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ

ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วกำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก จากกระแสตื่นตัวเรื่องความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เนื่องจากเป็นการนำเอาวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวภาพเหลือใช้จากภาคครัวเรือนมาใช้ประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว โดยประเทศไทยมีอัตราการบริโภคน้ำมันพืชสูงถึง 900,000 ตันต่อปี

การลงนามครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สร้างหน่วยผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืน ระหว่างกลุ่มบางจากฯ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนโชคฯ ที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยผลิตใหม่ในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สำหรับผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) จากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศไทย สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ใส่ความเห็น