INSURANCE

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค “AI ERA” จัดอบรมยกระดับให้บริการ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังก้าวสู่ยุค “AI ERA”จัดอบรม Generative AI พร้อมยกระดับการดูแลลูกค้าด้วยนวัตกรรมประกันชีวิต

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ Chief People Officer (CPO) ตระหนักดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี Generative AI ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำมาเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร ด้วยการจัดอบรม “Generative AI For Modern Workforce” 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้เข้าใจถึงที่มาและประโยชน์

รวมทั้ง จุดเด่นต่าง ๆ ของ Generative AI ในปัจจุบัน เช่น ChatGPT, Copilot, Claude  และ Gemini พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำ AI มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Insurer  และมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ได้มากที่สุด

75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้พลังความรักผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อนำคนไทยก้าวสู่โลกยุคใหม่ ช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข ทั้งวันนี้และอนาคต

ใส่ความเห็น