FINANCE

ธ.ก.ส.ตรวจเยี่ยมสาขา เร่งขับเคลื่อนมาตรการแก้หนี้นอกระบบ จังหวัดน่าน

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสาขาที่เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์  เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการพักชำระหนี้และแก้หนี้นอกระบบ จังหวัดน่าน

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    (ธ.ก.ส.) ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาน่าน เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ทั้งมาตรการพักชำระหนี้ การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการเตรียมการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับลูกค้าในระหว่างการพักหนี้

พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในการให้บริการ รวมถึงได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาปางค่า ที่เปิดบูธให้บริการมาตรการพักชำระหนี้แก่ลูกค้าในงานของดีบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้เปิดสาขาให้บริการเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กว่า 731 สาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการอย่างครบวงจร และเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลให้ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น