INSURANCE

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ดูแลสุขภาพที่ดีคนไทย มอบ “PRU Wellness Clinic”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้าดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทย ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง มอบ “PRU Wellness Clinic” ร่วมกับ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และ อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ร่วมกับ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของกล่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียของกลุ่มพรูเด็นเชียล เดินหน้าดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง มอบ PRU Wellness Clinic” อันได้แก่ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ของโรงพยาบาลศรีธัญญา และเตรียมส่งมอบเร็วๆให้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และมูลนิธิกระจกเงา ด้วยงบประมาณรวมกว่า 5 ล้านบาท

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ปี 2564 พบว่า จำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชในไทย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 1.3 ล้านคนในปี 2558 เป็น 2.3 ล้านคน ในปี 2564 ซึ่งยังไม่รวม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าราว 1.35 ล้านคน ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในรอบสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาสุขภาวะจิตในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรหันมาให้ความสนใจ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “พรูเด็นเชียล เชื่อในเจตนารมณ์ที่ว่า Prudential For Every Life For Every Future : พรูเด็นเชียล ชีวิตมีกันทุกวันดีกว่า  เราเชื่อว่าการมีกันและกันจะช่วยเติมเต็มทุกวันให้ดีกว่าเดิม

เรามองว่าองค์กรไม่สามารถเดินหน้าไปเพียงลำพังได้ แต่ต้องเดินหน้าอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม ดังนั้น การที่สังคมจะแข็งแรง ทุกคนต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ใช่แค่เพียงร่างกายแต่รวมถึงจิตใจด้วย ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้านต่างๆทุกวันนี้

ทำให้ผู้คนต้องเผชิญความท้าท้ายกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตมากขึ้น เราตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาวะจิต จึงได้จัดทำโครงการ “คลินิกสุขภาพพรู (PRU Wellness Clinic)” เพื่อดูแลและให้คำปรึกษา ด้วยมุ่งหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ที่มีความเปราะบางด้านสุขภาวะจิตให้ได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว”

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บลจ.อีสท์สปริง  ได้ร่วมกับ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ส่งมอบ “คลินิกสุขภาพพรู (PRU Wellness Clinic)” ให้แก่ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลศรีธัญญา

เนื่องจากทุกวันนี้ สุขภาวะทางจิตโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กไทยมีภาวะเครียดสูงขึ้น ดังนั้น เรามุ่งหวังว่า คลินิกจิตเวชแห่งนี้จะเป็นที่พักใจในการดูแลและให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ ทุกคน”

โครงการ คลินิกสุขภาพพรู (PRU Wellness Clinic) ให้บริการแบบ One Stop Service  คือ บริการครบวงจรตั้งแต่การประเมินการรักษาตลอดจนให้คำปรึกษาและดูแลจากคลินิกสุขภาพจิต

นอกจากนั้น  ยังให้การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าไม่ถึงกระบวนการในการบำบัดและรักษา อาทิ กลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส กลุ่มคนไร้บ้าน และคนยากจน

โดยขณะนี้ได้ส่งมอบ PRU Wellness Clinic ที่แรกให้แก่ คลินิกสุขภาพจิตของโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และ เตรียมส่งมอบเร็วๆนี้ ให้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และ มูลนิธิกระจกเงา

เพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังว่าคลินิกแห่งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระงาน รวมถึงช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล  และมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่เปราะบางเหล่านั้น ได้กลับเข้าสู่สังคมปกติได้ในเร็ววัน มีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอย่างคนทั่วไป

ใส่ความเห็น