INSURANCE

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์ประกันกลุ่ม ม.เชียงใหม่

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ส่งมอบกรมธรรม์ประกันกลุ่ม แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คนกลางซ้าย) และ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life (คนกลางขวา)

ร่วมลงนามสัญญาการทำประกันกลุ่ม (ประเภทประกันสุขภาพ) ในโครงการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรและญาติสายตรงของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

ซึ่งทาง SE Lifeได้รับความไว้วางใจในการสร้างหลักประกันและส่งมอบความคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้เอาประกัน จำนวนกว่า 14,000 คนเพื่อสร้างสุขภาพชีวิตที่ดีและให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยสามารถ “สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง”

ใส่ความเห็น