FINANCE

KKP ให้ลูกค้าถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสิน เพิ่มความสะดวก

KKP ให้ลูกค้าถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสิน เพิ่มความสะดวกยุคดิจิทัล 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM/ADM ของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียม 10 ครั้งต่อเดือน ผ่านทางแอปพลิเคชัน KKP MOBILE โดยลูกค้าเพียงเลือกเมนูถอนเงินไม่ใช้บัตร และเลือกบัญชีธนาคาร เลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอน ทำรายการถอนเงิน

จากนั้นนำรหัสที่ได้รับไปถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม หรือตู้รับฝากเงินสดของธนาคารออมสิน ถอนเงินได้ตั้งแต่ 100 บาท สูงสุดครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท/วัน และสามารถถอนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 10 ครั้งต่อเดือน

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมุ่งขยายช่องทางการถอนเงินไม่ใช้บัตรให้กับลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเปิดให้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านทางแอปพลิเคชัน KKP MOBILE กับตู้เอทีเอ็มธนาคารอื่นๆ รวมแล้ว 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ซึ่งครอบคลุมตู้เอทีเอ็มกว่า 19,000 ตู้ทั่วประเทศ

“เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด Customer Centric ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมีแอป KKP MOBILE เป็นสุดยอดแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ครบในทุกความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

โดยธนาคารเกียรตินาคินภัทรตั้งเป้าหมายว่าจะมีลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2567 และจะมีลูกค้าเข้ามาใช้แอป KKP MOBILE ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 – 20 ต่อเดือน”

ด้านนางรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ กล่าวว่า “ภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ที่มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPB

เปิดบริการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (ATM Cardless Withdrawal) ให้กับลูกค้า KKPB ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE ที่ตู้ ATM/ADM ของธนาคารออมสินที่มีกว่า 5,480 เครื่องทั่วประเทศ ถือเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะลูกค้า KKPB ให้เข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com/th/home หรือติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ใส่ความเห็น