NEWS

โสสุโก้ ห่วงใยชุมชน มอบสุขภัณฑ์เติมเต็มความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

โสสุโก้ห่วงใยชุมชน เดินหน้าส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเติมเต็มความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้อง สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายใต้แบรนด์โสสุโก้ โดยนางสาวลลิดา เปลี่ยนดี Brand & Communication Strategy Manager  บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) และนายชิตวร วิเชียรพันธ์ SOSUCO Ware and Fittings Business Manager บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย)

เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำโสสุโก้ เพื่อสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม “โครงการสิงห์ดำปันสุข นั่งสนุก ลุกสบาย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

พร้อมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำด้วยการเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากนั่งยองเป็นนั่งราบ จำนวน 100 ชุด ให้กับ 100 ครัวเรือน จาก 20 หมู่บ้าน 5 ตำบล ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เฟส 1  รวมมูลค่าทั้งหมด 300,000 บาท

โดยมีนางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) และนายนฤพนธ์ แสนดี ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ

ใส่ความเห็น