NEWS

REALX เริ่มซื้อขายวันแรกในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX)

REALX เริ่มซื้อขายวันแรกในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX)

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร. วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด จิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด และพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (REALX) ในวันที่ 25 กันยายน 2566 โดย REALX เป็นสินค้าแรกที่ซื้อขายใน TDX ราคาเปิดการซื้อขายที่ 195 บาท เพิ่มขึ้น 13 บาทจากราคา ICO ที่ 182 บาทต่อโทเคน

ใส่ความเห็น