สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี
INSURANCE

“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปีที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุด

 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากแวดล้อมรอบด้าน ได้แก่ ความสามารถในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ความเป็นผู้นำและสร้างความผูกพันในองค์กร การตอบแทนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+  โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น