INSURANCE

ไทยประกันชีวิต บริจาคเงินแก่ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง)

ไทยประกันชีวิต บริจาคเงินแก่ มัสยิด ดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (ละศีลอด)

นายพิเชฐ เชาวน์ศิริ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท แก่ฮัจยีประดิษฐ มิ่งสมร อิหม่ามประจำ มัสยิด ดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง)

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (ละศีลอด) ของ มัสยิด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น