INSURANCE

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 206 เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 206 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ทิพยประกันภัย คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร บมจ.ทิพยประกันภัยและหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 206”  เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่ 1)

โดยจัดพิธี “กงฮุก” ซึ่งถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญคือการถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการถวายบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา การถวายอามิสทั้ง 6
(หลักก่ง) ได้แก่ ธูปหอม ดอกไม้ ประธีป น้ำ ผลไม้และดนตรี เป็นต้น

ส่วนการปฏิบัติบูชาได้แก่ การตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรม พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ ทั่วสิบทิศ และการสวดหรือการฟังพระพุทธมนต์ตลอดจนการร่วมอนุโมทนาบุญกุศลและแผ่บุญกุศลให้สรรพสัตว์ทุกภพภูมิอย่างอัปปมัญญา คือ ไม่มีจำกัดไม่มีประมาณและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

โดยได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) ปลัดขวาจีนนิกาย
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทิพยวารี มาเป็นประธานสงฆ์
ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยบำรุงศาสนสถาน
และถวายภัตตาหารเพลเจแด่พระภิกษุสามเณรภายในวัดทุกรูปอีกด้วย

ใส่ความเห็น