LIFESTYLE

DEMCO มอบไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงเรียนวัดดาวเรือง จ.ปทุมธานี

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปโภค เป็นตัวแทนมอบไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท  เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียน โดย มีนายอนุ อนุศาสนนันทน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น