NEWS

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนกิจกรรม “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล”

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุนกิจกรรม “อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคง และตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่มุ่งมั่นถึงการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้าน ESG อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเกิดความเสียหายและมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งมีสัตว์หลายชนิด ที่ได้รับผลกระทบใกล้จะสูญพันธุ์

โดยเฉพาะเต่าทะเล ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนลดลงมาโดยตลอด และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า จากหลากหลายปัจจัยทั้งโดยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ กลายเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลว่าเต่าทะเลอาจสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทย ถ้าไม่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าโครงการ เมืองไทยอนุรักษ์ทะเลไทย” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำทะเล ซึ่งเป็นระบบอุปกรณ์หลักที่ใช้งานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และสร้างโรงเพาะเลี้ยงสาหร่าย สำหรับใช้เป็นอาหารเต่าทะเล

รวมทั้งบริจาคอุปกรณ์รหัสติดประจำตัวเต่าทะเล (Microchip Number) ให้แก่โรงพยาบาลเต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องทะเลไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดบ่อเต่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสาของเมืองไทยประกันชีวิตเข้าร่วม

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ทำให้ตลอดระยะเวลาของการ จัดกิจกรรม บริษัทฯ  จึงได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบการเลือกใช้สิ่งของแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง หรือสิ่งของที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด  MTL Low Carbon

อนึ่ง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์ต่างๆ เริ่มมีสภาพทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ และมีความต้องการอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น