LIFESTYLE

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ มอบทุนการศึกษา ให้บุตร-ธิดา บุคลากร ประจำปี 2565

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เดินหน้าสานต่อโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรและธิดาของบุคลากรในบริษัท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 21 ทุน นับเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพต่อยอดไปสู่การเดินทางในสายอาชีพต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งให้กับประเทศได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น