LIFESTYLE

APM เยี่ยมชมโรงงาน บจก.ขอนแก่นเซรามิค

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อม นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม รองผู้อำนวยการฝ่าย และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุขภัณฑ์ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และนางเรวดี เฮงประเสริฐ กรรมการ ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ให้การต้อนรับที่สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้

ใส่ความเห็น