LIFESTYLE

UMI ผ่านการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้โรงงาน UMI-1 และ โรงงาน UMI-2 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ผ่านการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น