ICT

ETDA จัดประลองไอเดียแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน พุ่งเป้าสร้างพลังดิจิทัลให้คนไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าต่อจัดการแข่งขัน โครงการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน (Business Pitching) ในกิจกรรม “Craft Idea” สร้างสรรค์ธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัลร่วมส่งไอเดียเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซพาสินค้าและบริการชุมชน สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการ Business Pitching เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2 จากการจัดโครงการ บิสซิเนส แฮกกาธอน (Business Hackathon) ในกิจกรรม “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์” เมื่อปี พ.ศ.2564 ที่เฟ้นหาสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นำมาสู่การต่อยอดในปีนี้ กับโครงการ Business Pitching ในกิจกรรม “Craft Idea” สร้างสรรค์ธุรกิจ ออนไลน์ สร้างรายได้ ชุมชนยั่งยืน ซึ่งจากการเปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน จำนวนสมาชิกทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 18-36 ปีในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจที่จะพาสินค้าและบริการในชุมชนไปโลดแล่นในแพลตฟอร์มดิจิทัล พบว่า มีคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมสมัครแข่งขันถึง 80 ทีม

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ การจัดงานในปีนี้ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปตท. ร่วมถึงชุมชน โดยน้องๆ ที่สมัครเข้ามาแข่งขันจะได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ ETDA จัดทำร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในอนาคตจะมีกรมพัฒนาผีมือแรงงานเข้ามาร่วมด้วยอีกหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งเราจะจัดการแข่งขันเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และขยายการแข่งขันใน 4 ภูมิภาค ที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้มีการใช้ทักษะดิจิทัล เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น”

กิจกรรม Business Pitching “Craft Idea” ไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมที่เฟ้นหาเพียงสุดยอดแผนธุรกิจที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ ETDAยังได้พยายามผลักดันเพื่อให้เป็นต้นแบบแนวทางการทำธุรกิจเพื่อชุมชนที่จะสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทย เพราะสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ขยับดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 28 ของโลก ขณะเดียวกันผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล ประจำปี 2564 (2021 IMD World Digital Competitiveness Ranking) ไทยเลื่อนอันดับขึ้นจาก 39 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 38 ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าพลังของคนที่มีศักยภาพและความสามารถถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศและประเทศไทยยังจำเป็นต้องพัฒนาอีกหลายด้าน เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลักดัน

สำหรับกิจกรรม Business Pitching “Craft Idea” การประกาศผลการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบด้วยกันมีทั้งหมด 12 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมลับคมไอเดียกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 ส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 12 ทีม จะเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงชัยเป็นสุดยอดโมเดลแผนธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

ส่วนรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ จะประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร ,รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร
ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่ facebook.com/ETDA.Thailand หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล etda.bizpitching@gmail.com

ใส่ความเห็น