LIFESTYLE

AGE สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดปรีดาราม วัดสำมะกัน วัดแก้ว วัดสระเกษ วัดลาย และวัดจันทร์ อำเภอนครหลวง รวมจำนวน 6 วัด เพื่อร่วมสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนรอบท่าเรือและคลังสินค้า AGE อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใส่ความเห็น