NEWS

TPOLY คว้างานใหม่ มูลค่า 682.79 ลบ. ดัน Backlog พุ่งแตะ 5,300 ลบ.

TPOLY คว้างานใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ปลวกแดง จ.ระยอง ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง จำกัด มูลค่า 682.79 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “ปฐมพล สาวทรัพย์” ระบุการได้งานใหม่ครั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่า Backlog พุ่งแตะ 5,300 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในครึ่งหลังปีนี้ พร้อมลุยเดินหน้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ผลักดันผลงานปี65 โตตามเป้าหมายที่วางไว้

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY)ปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ปลวกแดง” เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง จํากัด มูลค่าโครงการ 682,790,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง เฟส 1 : 11 เดือน (10 กรกฎาคม 2565 – 10 มิถุนายน 2566) และ เฟส 2 : 6 เดือน (เริ่มหลังจากจบ เฟส 1 ประมาณสามเดือน)

“บริษัทฯ ได้รับงานใหม่ในครั้งนี้ ทำให้ TPOLY มีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) พุ่งแตะกว่า 5,300 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ โดยตั้งเป้าหมายการมีสัดส่วนรายได้จากงานก่อสร้างของเอกชน 60% และภาครัฐ 40% และมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPOLY กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นงานก่อสร้างที่สามารถทำกำไรได้สูง โดยเฉพาะงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคของเอกชนมากขึ้น  พร้อมทั้ง ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีการก่อสร้างและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น