INSURANCE

วิริยะประกันภัย ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยเด็กให้ชุมชน

วิริยะประกันภัยห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยเด็ก แก่ชุมชนบ่อนไก่และชุมชนล็อค 6 คลองเตยสู้ภัยโควิด

นางอรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริหารสาธารณสุข 16 ลุมพินี และ นางสาวจุไรวรรณ ไร่วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มูลค่า 120,000 บาท แก่เด็กปฐมวัยชุมชนบ่อนไก่และเด็กปฐมวัยชุมชนล็อค 6 คลองเตย จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ พร้อมทีมงานจิตอาสา สังกัดสาขาลุมพินี เป็นผู้แทนบริษัทมอบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนปลูกจิต สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภายใต้โครงการวิริยะห่วงใย เด็กปฐมวัย สู้ภัยโควิด ดำเนินกิจกรรมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 450,000 ชิ้น เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ใส่ความเห็น