LIFESTYLE

UBE สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี

นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย (ที่ 5 จากขวา) มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Ubon Bio ให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต. อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ที่ 6 จาก ขวา) และ นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี (ที่ 4 จาก ขวา) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร พนักงานสายบิน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลอดจนผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ เสริมความแข็งแกร่งให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในการเปิดเมืองต้อนรับการท่องเที่ยว งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

อนึ่ง กลุ่มบริษัท UBE ได้เดินหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Ubon Bio และ KLAR อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัท ในการที่จะช่วยรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาด กลุ่มบริษัท UBE ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ไปแล้ว รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ใส่ความเห็น