NEWS

“กองทรัสต์ WHAIR” ยื่นไฟลิ่ง จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 1,345.89 ลบ.

กองทรัสต์ WHAIR ยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงานก.ล.ต. จ่อเตรียมออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่าไม่เกิน1,345.89ล้านบาท ดันมูลค่าทรัพย์สินรวม แตะ 13,181.55 ล้านบาท โชว์ศักยภาพ 2 ทำเล ของทรัพย์สินที่มีความโดดเด่นบนพื้นที่ EEC และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (ประตูสู่แดนอีสาน) ตอบโจทย์การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก

นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust)  หรือ  “กองทรัสต์ WHAIR” เปิดเผยว่ากองทรัสต์ WHAIR ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในจำนวนไม่เกิน 119.50 ล้านหน่วย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHAIR จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวนทั้งหมด 14 หลัง จาก 7 โครงการ โดยเป็นทรัพย์สินจาก 3 บริษัท ได้แก่

1.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) จำนวน 1 หลัง และโครงการดับบลิวเอชเอ  โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) จำนวน 3 หลัง

 2.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด ซึ่งลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE),จำนวน 1 หลัง โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) จำนวน  1 หลัง โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN) จำนวน 1 หลัง โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) จำนวน 2 หลัง และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) จำนวน 2 หลัง และ

3.) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ซึ่งลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) จำนวน 3 หลัง

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 4 นี้ยังคงเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าใน อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory ) และ คลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse ) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดเป็นจำนวน 48,186 ตารางเมตร มูลค่ารวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมจะส่งผลให้ กองทรัสต์ WHAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร  และมีมูลค่าทรัพย์สินรวม แตะที่ระดับกว่า  13,181.55 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 11,771.71 ล้านบาท

 ยิ่งไปกว่านั้น จุดเด่นของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนทั้งสองทำเลทั้งบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (จังหวัดปราจีนบุรี) ถือเป็นทำเลบนจุดยุทธ์ศาสตร์และเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจโรงงานให้เช่าและคลังสินค้าให้เช่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี มอเตอร์เวย์ และถนนพหลโยธิน) ทางอากาศ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดอนเมือง และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) และทางน้ำ (ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ) ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์  อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อสู่พื้นที่การลงทุนใหม่ ๆ ของภูมิภาคอินโดจีน โดยทั้งสองทำเลมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี

ใส่ความเห็น