FUND

ฟาร์นัม ตรี ได้รับใบอนุญาตดำเนินธรุกิจด้านการลงทุน การลงทุนระดับโลกจากประเทศไทยโดยเน้นผลประโยชน์ที่สอดคล้อง

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ฟาร์นัม ตรี ผู้บริหารการลงทุนและความมั่งคั่งอิสระ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฟาร์นัม ตรี ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ลูกค้าหลายประเภท อาทิ Family Office (สำนักงานธุรกิจครอบครัว), high-net-worth รวมถึงลูกค้าประเภทองค์กรธุรกิจ ที่เน้นการลงทุนระยะยาว

โดยบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการเสนอโอกาสให้แก่นักลงทุนในประเทศไทย ที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงและลดอคติอันเกิดจากความคุ้นชินในการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเท่านั้น

คุณอดุลย์ เศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟาร์นัม ตรี กล่าวว่า โครงสร้างและปรัชญาธุรกิจของบริษัท มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย

“ลูกค้าส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้คุ้นเคยกับการได้รับคำแนะนำและการบริการผ่านการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินอื่น ๆ แต่ฟาร์นัม ตรี มีการดำเนินงานที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง รายได้ของเราจะขึ้นอยู่กับสถานะและผลกำไรของพอร์ตลงทุนของลูกค้า นอกจากนี้ ฟาร์นัม ตรี มีการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกันกับที่เราแนะนำให้แก่ลูกค้า ทำให้ผลประโยชน์มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเป็นระบบค่าตอบแทนที่ดีกว่า โดยให้ความต้องการของลูกค้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรก”

บริษัทฯ ให้บริการทางการลงทุนแก่ลูกค้าสองรูปแบบ แบบที่หนึ่งคือ private fund ที่คัดสรรการลงทุนในธุรกิจระดับโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว แบบที่สอง คือ การช่วยบริหารพอร์ตลงทุน สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง

ในปีนี้ ตลาดทุนโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก คุณอดุลย์มองว่านี่เป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทน “หุ้นทุนคือความเป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจ ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่งหรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  การเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อย สามารถที่จะช่วยนักลงทุนให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้น และใช้โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์ทั่วโลกกำลังปรับตัวลงชั่วคราวนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของพอร์ตลงทุนในระยะยาว”

ก่อนที่จะจัดตั้ง ฟาร์นัม ตรี คุณอดุลย์เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ไทยของบริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส ซึ่งเป็นทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับยอดเยี่ยมทีมหนึ่ง คุณอดุลย์ทำงานกับบริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ และเมืองชิคาโก (สหรัฐอเมริกา)

นอกเหนือจากคุณอดุลย์แล้ว ยังมีทีมงานที่มีสัญชาติไทยและประสบการณ์ทำงานระดับอินเตอร์อีกหนึ่งท่าน คือคุณนาธาเลีย ซาลาโมเน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ โดยคุณนาธาเลียเคยมีประสบการณ์การทำงานกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาก่อน คุณอดุลย์และคุณนาธาเลียเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษามาด้วยกัน

เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว ฟาร์นัม ตรี บริษัทฯ ยินดีให้บริการทบทวนพอร์ตลงทุนให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปี 2565 และขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์นัม ตรี ให้มากขึ้น จากเว็บไซต์ www.farnamtree.com

ใส่ความเห็น