PROPERTY

สมาคมอาคารชุดไทย เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking 

พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่าการจัดอบรม“หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking” เป็นการจัดอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ รวม 11 ครั้ง ระยะเวลา 11 สัปดาห์ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เช่น บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้, บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ.ริชี่เพลซ 2002, บมจ.บิลท์แลนด์, บมจ.แอสเซทไวส์, บมจ.เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง ฯลฯ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน, สำนักการโยธา กรุงเทพฯ, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดดิจิทัลในขอบเขตของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างเต็มรูปแบบ และการปรับแผนการตลาดอสังหาฯ ยุคใหม่ รวมถึงการรับรู้ รับทราบถึงทิศทางของแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หน่วยงานราชการ และ Networking


งานอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) และ Networking ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม – 20ตุลาคม 2565 (จับอบรมทุกวันพฤหัสบดี) ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษกจึงเป็นเวทีที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และความสามารถ ซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนา และต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการจัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม รับความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และได้รับมิตรภาพที่ดี สืบต่อไป” ประธานจัดงานฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2862-3344, 089-9680018, 086-525-3655 หรือช่องทางไลน์ Line ID : saruta.p , Line ID :@thaicondominium เพื่อรับข้อมูลเอกสารการสมัคร โดยหลักสูตรเปิดรับผู้อบรมจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น 

ใส่ความเห็น