LIFESTYLE

TIDLOR  มั่นใจ ได้รับผลกระทบดอกเบี้ยขาขึ้นเพียงเล็กน้อย 

แม้สถานการณ์ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่!! คุณหนุ่ม ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ  หรือ หุ้น TIDLOR บอกไม่ห่วงเรื่องอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะเงินติดล้อมีศักยภาพธุรกิจที่แข็งแกร่ง จึงได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งที่ A แนวโน้ม Stable ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ส่งผลให้เงินติดล้อมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเงินติดล้อลงทุนด้านพื้นฐานการดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนด้านนวัตกรรมลดลงเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เงินติดล้อสามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

และสิ่งที่คุณหนุ่มให้ความสำคัญคือ ความเป็นอยู่ของพนักงานในช่วงภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น พนักงานมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสูงขึ้น….. ล่าสุด! จึงได้อนุมัติเงินพิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานจำนวนกว่า 6,000 คน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเงินเฟ้อ……  แหม ชื่นใจแทนพนักงานเงินติดล้อที่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่ห่วงใยพนักงานเหมือนคนในครอบครัว.…. งานนี้ชาวเงินติดล้อกดหัวใจให้ คุณหนุ่ม MD คนเก่งกันรัวๆ ไปเลยยยย 

ใส่ความเห็น