LIFESTYLE

KKP รวมพลังจิตอาสา ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ ‘อาสา สร้างโอกาส’

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่ออุปกรณ์การศึกษาที่จัดทำหรือจัดหาโดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาในโครงการ “อาสา สร้างโอกาส” (KKP VolunTeam) จำนวน 250 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก  และโรงเรียนบ้านดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้สมบูรณ์ขึ้น ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  (ที่ 6 จากซ้าย) และนายกิตติบดี ตรีศร ผู้อำนวยการเขต เครือข่ายสาขา ภูมิภาค 2 เขต 1 (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้แทนมอบถุงบรรจุอุปกรณ์การศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียนจากทั้งสามโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ เมื่อเร็วๆ นี้   

ทั้งนี้ โครงการ “อาสา สร้างโอกาส” (KKP VolunTeam) ของ KKP มุ่งระดมพนักงานที่มีจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นในครั้งนี้ที่พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันประดิษฐ์สมุดทำมือ และรวบรวมอุปกรณ์การเรียนสภาพดีมาส่งต่อแก่โรงเรียนที่มีความต้องการ โดยผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนธนาคารสุเหร่าสมอเอก สาขาคลอง 16 เลขที่บัญชี 012252458616 

ใส่ความเห็น