LIFESTYLE

18 ปี MRT สายสีน้ำเงิน” กับการเรียนรู้ พัฒนา เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จัดกิจกรรม “18 ปี MRT สายสีน้ำเงิน เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน” เคียงข้างประชาชนเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดย ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร BEM และพนักงานร่วมทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง


ดร.สมบัติ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่ผ่านมา 18 ปี บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการเป็นอันดับแรก พร้อมมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารในการให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT โดยบริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร และรายได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2547 เป็นต้นมา นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางราง และกระทรวงคมนาคม จนสามารถสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารได้เป็นอย่างมาก เช่น โครงการ BEM ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ด้วยการมอบหน้ากากหนึ่งล้านชิ้น การมอบวัคซีนโมเดอร์น่าฟรีให้กับประชาชนทั่วไป และยังคงทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมใหญ่อีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่ง BEM จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป”

 

ใส่ความเห็น