FUND

บลจ.ยูโอบี เปิดโอกาสลงทุนในธุรกิจ Robotics&AI เสิร์ฟกอง UBOT ETF

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำเสนอ กองทุน Thematic ETF กองทุนที่สอง ของบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) สามารถลงทุนได้ทั้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านตัวแทนจำหน่าย คือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT) ที่มาพร้อมโอกาสการลงทุนในธุรกิจในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics&AI) เริ่มเปิดเสนอขายครั้งแรก 4-8 กรกฎาคม 2565 และจะซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ได้วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่มาภาพรวมของอุตสาหกรรม Robotics&AI ได้รับความสนใจจากธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ค่าแรงที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิต ทำให้การประยุกต์ใช้ Robotics&AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจและยอมรับการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น”

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จากเดิมที่ได้ประมาณการเติบโต GDP ที่ 4.4% ในเดือนมกราคม 2565 และในเดือนเมษายน 2565 ได้ปรับลดเป็น 3.6% ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มนโยบายการเงินอย่างจริงจังเพื่อลดแรงกดดันจากสถานการณ์เงินเฟ้อสูง

ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และน่าจะค่อยๆ กลับสู่ระดับปกติที่ 2% – 3% ในสิ้นปี 2023 จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

เสิร์ฟโอกาสลงทุนธีม Robotics&AI  

ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสในการลงทุนเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องแนวโน้มเติบโตในระยะยาว (Secular Growth Trends) อย่างธีม Robotics&AI ที่เริ่มได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยสถานการณ์ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นค่าแรง การระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการหยุดชะงักของภาคการผลิตทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคน

รวมไปถึงจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจต่างมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ทำให้เกิดการนำวิทยาการด้าน Robotics&AI ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนและง่ายต่อการใช้งาน

ปัจจุบันมีธุรกิจที่ใช้ Robotics&AI เฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 126 ต่อพนักงาน 10,000 คน (ที่มา: International Federation of Robotics (IRF) Press room 2021) และสัดส่วนดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอีกด้วย แสดงให้เห็นโอกาสของการลงทุนใน Robotics&AI ที่จะเข้ามาแทนที่ในหลายๆ อุตสาหกรรมในอนาคต

อนาคต AI เติบโตสูง

ทั้งนี้ บลจ.ยูโอบี ยังเห็นถึงโอกาสในการประยุกต์ใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce), กลุ่มธนาคารและการเงิน, กลุ่มเทคโนโลยีจดจำใบหน้า และการตลาด ซึ่งจะมีแนวโน้มประยุกต์ใช้การอย่างแพร่หลายในอนาคต

บลจ.ยูโอบี จึงได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการผลักดันนำเสนอกองทุน Thematic ETF มาอย่างต่อเนื่อง กองทุนแรกที่ได้เสนอขายนักลงทุนไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คือ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (UHERO)

โดย บลจ.ยูโอบี มีความตั้งใจในการคัดสรรผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภท Thematic ETF อย่างต่อเนื่อง ด้วยเชี่ยวชาญของทีมการลงทุนที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและกลุ่มยูโอบีในภูมิภาคเอเชีย และความแข็งแกร่งของพันธมิตรการลงทุนที่เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ด้วยมุ่งหวังให้กองทุน UBOT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกลงทุนที่นักลงทุนจะสามารถนำไปใช้ปรับพอร์ตการลงทุน และทำให้นักลงทุนไทยได้มีโอกาสเข้าถึง ETF โดยไม่จำเป็นต้องนำเงินไปซื้อกองทุนในต่างประเทศโดยตรง และมีการจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินจากการลงทุนผ่านนโยบายของกองทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในกลุ่มธุรกิจ Robotics&AI ได้ (Secular Growth Trend)”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โรโบติกส์ & อาร์ติฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีทีเอฟ (UBOT) ระดับความเสี่ยง 6 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี Global X Management Company LLC เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่อาจได้รับประโยชน์จากการปรับใช้และใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ที่รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม และยานยนต์อัตโนมัติ กองทุนหลักสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ธันวาคม 2016) ได้ 13.58% ต่อปี* (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2022)

*อัตราผลตอบแทนของ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

 

ใส่ความเห็น