INSURANCE

เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมสร้างความสุข มุ่งเน้นการดูแลและสร้างภูมิคุมกันสุขภาพให้สมาชิก

เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมสร้างความสุข มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบเตรียมพร้อมป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับแบบองค์รวม

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด MTL NEXT TO YOU ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) 

รวมทั้ง ประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ

พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตร และผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว  ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565

ล่าสุด เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้ม เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ โดยมอบความห่วงใยพร้อมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ (Health Prevention) และการสร้างภูมิคุ้มกัน (Health Protection) ไปพร้อมกันในช่วงฤดูฝน สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตรตรวจสุขภาพโปรแกรมต่างๆ 

อาทิ คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มาชิกเมืองไทยสไมล์คลับามารถแลกคะแนน Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต โดยามารถแลกรับิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

นอกจากนั้น เมืองไทยสไมล์คลับ ยังมีการส่งเสริมด้านการเตรียมความพร้อมในการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลบางปะกอก อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลมหาชัย 2

โดยจัดกิจกรรมให้สมาชิกฯ ได้แลกคะแนนสะสม เพื่อรับบัตรตรวจสุขภาพ Smile Stroke Screening โปรแกรมตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดมาจากโรคหลอดเลือดสมอง  มาชิกเมืองไทยสไมล์คลับามารถแลกคะแนน Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต โดยามารถแลกรับิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 

ขณะเดียวกัน ทางเมืองไทยสไมล์คลับยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) มากขึ้น โดยสมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้บริการตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน Covid19 ณ เครือโรงพยาบาลสมิติเวชทุกสาขา ามารถแลกรับิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะช่วยให้ทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน Covid19 หรือสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) บางรายอาจจะมีอาการที่หลงเหลือหลังติดเชื้อ ทำให้มีสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม มีภาวะแทรกซ้อนในขณะรับการรักษา

สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสม เพื่อรับโปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีดวัคซีน Covid19 หรือโปรแกรมตรวจสุขภาพลองโควิด (Long COVID Health Check up) ในการตรวจประเมินร่างกาย และฟื้นฟูร่างกายภายหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ได้ที่โรงพยาบาลร่วมโครงการ ดังนี้ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระราม โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลมหาชัย ามารถแลกรับิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มาชิกเมืองไทยสไมล์คลับามารถแลกคะแนน Smile Point ได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click และศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

“จุดยืนในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครอง ผ่านสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกช่วงของชีวิต ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับการใช้ชีวิตสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ ความสุขและรอยยิ้มแทนคำขอบคุณลูกค้า โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี 2565” นายสาระ กล่าว

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ได้อีกมากมาย พร้อมทั้งแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทเตรียมมาให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง ส่วนลดร้านอาหาร สปา โรงแรมระดับ 5 ดาว และอื่นๆ อีกมากมายได้ที่แอปพลิเคชัน MTL Click ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.th ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 กด หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น